szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy SR w Świnoujściu Piotr Żygadło

Nazwa:

Lokal mieszkalny o pow. uż. 99,13 m2

Data:
2023-03-20 13:30
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy SR w Świnoujściu
Piotr Żygadło
ul. Wojska Polskiego 1/19/lok. 25, 72-600 Świnoujście
tel. (91) 888 90 91
Cena wywoławcza
166 666,67 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
37/20
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 marca 2023 r. o godz. 13:30

 

w Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny, 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6 odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

udziału 1/2 części w lokalu mieszkalnym należącego do dłużnika, położonego: 72-500 Międzyzdroje, Zwycięstwa 19/3, Międzyzdroje, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00014831/0].

 

Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze w budynku 1- piętrowym.

Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi: 99,13 m2 (dane wg księgi wieczystej KW nr SZ1W/00014831/0).

 

Charakterystyka lokalu wg stanu na dzień 10.03.2021 r.:

 

Drzwi wejściowe:

-        wzmocnione w bardzo dobrym stanie techniczno – użytkowym.

Drzwi wewnętrzne:

-        drewniane w dobrym stanie techniczno - użytkowym.

Stolarka okienna:

-        okna pcv w dobrym stanie techniczno – użytkowym.

Parapety:

-        konglomerat w dobrym stanie techniczno - użytkowym.

Podłogi:

-        w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe, parkiet dębowy w dobrym i przeciętnym stanie

techniczno - użytkowym (widoczne ubytki, przetarcia, szczeliny),

-        w kuchni: terakota w dobrym stanie techniczno - użytkowym,

-        w korytarzu: terakota oraz granit w dobrym stanie techniczno - użytkowym,

-        w łazience: terakota w dobrym stanie techniczno - użytkowym,

-        na balkonach: terakota w dobrym i przeciętnym stanie techniczno - użytkowym.

Ściany:

-        w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno -użytkowym,

-        w kuchni: ściany gładzone pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno - użytkowym,

-        w korytarzu: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno - użytkowym,

-        w łazience: pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno - użytkowym.

 

Funkcjonalność mieszkania - przeciętna jak na taką powierzchnię. Ekspozycja okien na dwie strony świata tj.: na podwórko oraz ulicę. Łazienka razem z wc. Lokal posiada trzy balkony. W lokalu znajdują się dwie szafy typu „Komandor". Ogrzewanie lokalu z pieca na paliwo stałe, który znajduje się w dzierżawionym budynku garażu nie należącym do dłużników.

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako: średni.

 

Tabela nr 1. Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane wg stanu na dzień 10.03.2021 r.):

 

 

Lp.

POMIESZCZENIE

1.

POKÓJ

2.

POKÓJ

3.

POKÓJ

4.

POKÓJ

5.

KUCHNIA

6.

ŁAZIENKA

7.

PRZEDPOKÓJ

 

 

Tabela nr 2: Klasyfikacja stanu technicznego budynku:

 

Lp.

Klasyfikacja

stanu technicznego, zużycie elementu w (%)

Kryterium oceny elementu

1.

Bardzo dobry

0-15

Element budynku- lokalu (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń, Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normowym.

2.

Zadowalający- dobry

16-30

 

Element budynku (lokalu) utrzymany należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji.

3.

Średni

31-50

W elementach obiektu (budynku, lokalu) występują niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny.

4.

Zły

51-70

W elementach występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny.

 

Przedmiotowy lokal wyposażony jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

-        instalacja wodno - kanalizacyjna,

-        instalacja elektroenergetyczna,

-        instalacja c.o.: z pieca na paliwo stałe,

-        woda ciepła: z pieca na paliwo stałe,

-        instalacja teletechniczna,

-        instalacja spalinowa,

-        instalacja wentylacji grawitacyjnej.

-         

Charakterystyka budynku i lokalu:

Budynek 1 - piętrowy, wybudowany w latach przedwojennych, w technologii tradycyjnej. Budynek wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Klatka schodowa w przeciętnym stanie. Budynek ocieplony, otynkowany i pomalowany. Stan techniczny budynku: dobry.

 

Charakterystyka budynku:

Budynek: 1- piętrowy (3 kondygnacji nadziemnych).

Konstrukcja: technologia tradycyjna.

Funkcja budynku: mieszkalna.

Lata budowy: przedwojenne.

Stan techniczny: dobry.

Ilość lokali w budynku: 6.

 

Charakterystyka konstrukcyjno - materiałowa budynku:

-        fundamenty: nie badano,

-        ściany zewnętrzne: murowane, ocieplone, otynkowane i pomalowane,

-        ściany wewnętrzne: murowane,

-        stropy: drewniane,

-        dach: konstrukcji drewnianej,

-        pokrycie dachu: dachówka,

-        komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,

-        instalacje: wodno - kanalizacyjna, elektroenergetyczna, c.o. indywidualne, ciepła woda indywidualnej, teletechniczna, wentylacji grawitacyjnej, spalinowa.

 

Przedmiot wyceny położony jest przy ulicy Zwycięstwa w północno - wschodniej części miejscowości Międzyzdroje. Przedmiot wyceny oddalony jest od plaży Morza Bałtyckiego ok. 430 m w linii prostej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa wielolokalowa. W pobliżu szacowanego lokalu znajduje się m.in.: Woliński Park Narodowy, mnóstwo domów gościnnych, kwater prywatnych, Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ZUS, dworzec, Aleja Gwiazd, apteka, szkoła, kościół, sklep spożywczy, „Żabka", itd. W dalszej odległości znajduje się pasaż „Pod Gryfem", „Biedronka", „Rossmann", itp. W pobliżu gdzie znajduje się przedmiot wyceny jest ograniczona liczba miejsc parkingowych. Odległość nieruchomości od głównych ciągów komunikacyjnych sprawia, że użytkownicy nie odczuwają utrudnień spowodowanych nadmiernym hałasem czy drganiami pochodzącymi z dróg miejskich.

 

Biorąc pod uwagę wymienione czynniki dotyczące położenia ogólnego i szczegółowego autor operatu ocenia położenie ogólne i szczegółowe jako dobra.

 

Suma oszacowania wynosi 250 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 166 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 12403914 1111 0010 5196 8787 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. l6:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Zwycięstwa
Kod i miasto:
Międzyzdroje
Województwo:
zachodniopomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna