szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

HEMITEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Data:
2023-06-22 00:00
Sprzedawca:
HEMITEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w upadłości
Sierpińskiego 3/10 , 02-112
tel. 22 299 74 78
Cena wywoławcza
2 826 252,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk masy upadłości „HEMITEX” Sp. z o.o. w upadłości

z siedzibą w Warszawie, KRS 0000259490, sygn. akt XVIII GUp 59/22,

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa „HEMITEX” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w całości,

w rozumieniu art. 55[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w skład którego wchodzą w szczególności: (a) prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 9259 m2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 146/22, położoną w obrębie 0021 Strobów, w miejscowości Strobów, w gminie Skierniewice, powiecie skierniewickim, zabudowanej budynkiem magazynowo -produkcyjnym z częścią socjalno-biurową o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1504 m2, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1H/00032759/7; (b) prawo do patentu o numerze 225178 na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania koloidalnego roztworu srebra oraz zastosowanie tego roztworu”; (c) ruchomości, w tym: (I) linia produkcyjna DEDE 300 do produkcji podpasek, (II) owijarka do palet; (III) elektryczny wózek widłowy typu Triplex firmy Yale model ERP16ATF(SWB)V2130 wyprodukowany w 2006 r.; (IV) elektryczny wózek widłowy firmy Balkancar model EV687 wyprodukowany w 1979 r.; (V) kompresor firmy Alup Model SCK 31-08 o parametrach: przepływ 3,54 m3/min, moc 22 kW, ciśnienie 8 bar, wyprodukowany w 2004 r.; (VI) zbiornik na powietrze sprężone wyprodukowany przez firmę RAWENT; (VII) linia technologiczna do pakowania wkładek higienicznych w pudełka kartonowe firmy JACOBS WHITE, model RSB400SD M2548, Seria RSB183/98; (VIII) linia technologiczna wyprodukowana przez OPTIMA typ LBV2 No 29460 do pakowania podpasek w woreczki PE; (IX) przyczepa gastronomiczna; (dalej: „Przedsiębiorstwo Upadłego”). Przedsiębiorstwo Upadłego jest przedmiotem dzierżawy. Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu Przedsiębiorstwa.

Cena wywoławcza wynosi 2 826 252,00 złotych

(słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 282 625,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2023 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listem poleconym. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Opis i oszacowanie Przedsiębiorstwa Upadłego oraz warunki przetargu są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Pawła Lewandowskiego  – ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa w godz. 8.00 – 16.00 (po wcześniejszym umówieniu) oraz w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 59/22 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna