szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Nazwa:

działki

Data:
2023-06-13 10:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Wiślna 7, 31-007 Kraków
tel. 12 66 56 628
Cena wywoławcza
690 632,30 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Znak sprawy:

227-SEE.711.722.2022.42

UNP: 1227-23-019945

Dotychczasowe nr sprawy

1227-SEE.711.7.30.2021
1227-SEE.711.7.31.2021
1227-SEE.711.7.8.2022        

1227-SEE.711.722.2022.1

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Kiedy i gdzie

16 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Skarbowego w Zakopanem przy
ul. Szymony 14, w pokoju nr 302 (3 piętro – sala konferencyjna)

Przedmiot licytacji

·         Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr NS1Z/00014578/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zakopanem V Wydział Ksiąg Wieczystych

·         Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 9 o powierzchni 0,1371 ha,
nr 11 o powierzchni 0,2205 ha, nr 12 o powierzchni 0,1941 ha, łączna powierzchnia 0,5517 ha, położona jest w Zakopanem, powiat tatrzański, województwo małopolskie, obręb ewidencyjny nr 40.

·         Właścicielem nieruchomości jest Zofia Zwijacz-Galica

·         Symbole nieruchomości z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zakopane: UCHWAŁA NR XXXV/487/2022 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego HARENDA – WYCIĄGI w Zakopanem, działka ew. nr 9 – US/R1 – tereny usług sportu
i rekreacji oraz tereny rolnicze, działka ew. nr 11 – US/R1 – tereny usług sportu
i rekreacji oraz tereny rolnicze, działka 12 – US/R1 – tereny usług sportu i rekreacji oraz tereny rolnicze 

·         Wartość nieruchomości oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę wynosi 920 843 zł

·         Cena wywołania wynosi 75% kwoty oszacowania wynosi 690 632,30 zł

·         Dodatkowy opis nieruchomości: działki niezabudowane, położone w Zakopanem
w niedalekiej odległości od gminy Poronin, miejscowość Suche,
nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, niezagospodarowane. Działka
ew. nr
9 o regularnym i foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości
ok. 15 m, o znacznym nachyleniu stoku w kierunku południowo - wschodnim. Klasoużytek – PsV – pastwiska trwałe, wysokie walory widokowe na panoramę Tatr.

Działka ew. nr 11 o regularnym i foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta
o szerokości ok. 18 m, o znacznym nachyleniu stoku w kierunku południowo - wschodnim. Klasoużytek – PsV – pastwiska trwałe. Wysokie walory widokowe na panoramę Tatr. Działka ew. nr
12 o regularnym i foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości ok. 16,5 m, o znacznym nachyleniu stoku w kierunku południowo - wschodnim. Klasoużytek – PsV – pastwiska trwałe. Wysokie walory widokowe na panoramę Tatr.

Jak przystąpić do licytacji

·          Należy złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 92 084,30 zł

·          Wadium należy wpłacić na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem
nr 32 1010 1270 0044 4413 9120 0000

·          Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja tj. 15 czerwca 2023 r.

·          Nieruchomość oraz akta postępowania egzekucyjnego można oglądać w ciągu 14 dni przed dniem licytacji, tj. 5 czerwca 2023 r., o godzinie 10.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę tel. 18 20 21 578

·          W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.  

Informacje dodatkowe

·          O sprzedaży tej nieruchomości zawiadomimy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa, który może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości

·          Sprzedaż nieruchomości nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług

·          Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny

·          Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji

·          Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne, jeżeli: nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów, nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji

·          Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Można ją wnieść w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o licytacji.

Podstawa prawna

[1] Art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.).

z up. Naczelnika

Urzędu Skarbowego w Zakopanem

   Monika Koza

            Kierownik Referatu

/podpisano kwalifikowanym podpisem 

                 elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólną klauzulę informacyjną, która dotyczy przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Izby Administracji Skarbowej w Krakowie w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz na tablicach informacyjnych.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Zakopane
Województwo:
małopolskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna