szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż mieszkania

Data:
2023-05-30 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
gospodarczej
ul. A. Struga nr 16 lok. 311 , Łódź
tel. 604 58 31 31
Cena wywoławcza
81 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 

 

 

OGŁOSZENIE

 1. Syndyk masy upadłości Jolanty Matusiak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,  ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż  wchodzącego w skład masy upadłości upadłej mienia w postaci udziału wynoszącego ½ części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Majzela nr 7 w Łodzi, jednostka ewidencyjna Łódź-Bałuty, obręb ewidencyjny B-47,  składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz korytarza, o łącznej powierzchni 24,30 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1M/00149965/2.

2. Cena wywoławcza wynosi 81.000 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych. 

3. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup w/w składnika majątkowego w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 30 maja 2023 roku na adres: Syndyk masy upadłości Jolanty Matusiak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ul. Andrzeja Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości-Majzela”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem.

4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej w/w nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości nr: 25 1090 2705 0000 0001 5196 2899.

5. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu  2 czerwca 2023 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 15.00.

6. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

7. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa  regulamin sporządzony przez syndyka w sprawie o sygn. akt LD1M/GUp-s/315/2022, wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Jolanty Matusiak, 90-513 Łódź, ul. A. Struga nr 16, lok. 311.

8. Przedmiot konkursu ofert można oglądać w terminie do 30 maja 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu:  604-58-31-31), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.

 

DO POBRANIA:

   Operat szacunkowy.pdf

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
łódzkie
Marusiak fotomapa
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna