szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Działka gruntu w Starym Koźlu

Data:
2023-06-22 12:15
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 32 308 0000
Cena wywoławcza
831 400,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI IRENY SPAŁEK, BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Ireny Spałek, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
o sygnaturze akt: V GUp 59/19, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest nieruchomość położona w Starym- Koźlu (gm. Bierawa, pow. kędzierzyńsko-kozielski) stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu o nr geodezyjnym 1003/13 o powierzchni 3,4922 ha, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa jako „teren zabudowy produkcyjno- usługowej”, dla której urządzono księgę wieczystą nr OP1K/00074038/5.

 

Charakterystyka oferty:

 

  1. Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntowej niezabudowanej, stanowiąca działkę oznaczona numerem geodezyjnym 1003/13, położona w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gminie Bierawa, miejscowości Stare Koźle, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00074038/5.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 831 400,00 PLN. Cena sprzedaży nie podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT], zaś sprzedający nie wystawia faktury VAT.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)      złożenie dokumentów w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby oferenta, przedmiotu oferty oraz oferowanej ceny sprzedaży, w tym celu oferta wraz ze wszystkimi dołączonymi dokumentami powinna być umieszczona w szczelnie zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie oraz umieszczona w drugiej, szczelnie zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na obu kopertach powinno znajdować się wyłącznie oznaczenie: POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE IRENY SPAŁEK (V GUp 59/19). OFERTA STARE KOŹLE. NIE OTWIERAĆ PRZED 22.06.2023 R., GODZ. 12:15.

b)      uprzednia wpłata wadium w kwocie 83 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości: Ireny Spałek, o numerze: 90 8436 0003 0000 0030 0995 0001 z podaniem tytułu wpłaty „wadium do oferty zakupu Stare Koźle”. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

  1. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie [41-506], ul. Działkowa 8, w dniu 22.06.2023 r. o godz. 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
  2. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (22.06.2023 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 5 000,00 PLN.
  3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż 90 dni liczonym od dnia przekazania protokołu zawierającego wybór oferty Sędziemu-Komisarzowi.
  4. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.spalek.kubiczekm.com.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Stare Koźle
Województwo:
opolskie
STARE KOŹLE
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna