szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Kancelaria Radcy Prawnego Józef Dębiński

Nazwa:

Działka w Kościerzynie

Data:
2023-06-06 13:00
Sprzedawca:
Kancelaria Radcy Prawnego Józef Dębiński
Kościuszki 7-11 lok. 14 , 83-200 Starogard Gdański
Cena wywoławcza
12 306,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Waldemara Groth, Doradca Restrukturyzacyjny Józef Dębiński oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

  1. prawa własności do udziału 13/84, czyli 15,47% niewydzielonej części nieruchomości gruntowej działki oznaczonej geodezyjnie nr 185 obręb 07 Kościerzyna o powierzchni 780 m2 wraz z budynkiem jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położona w mieście Kościerzyna przy ul. Klasztornej nr 8, ujawniona w księdze wieczystej nr GD1E/00029384/5 za cenę nie niższą niż 12 306,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy trzysta sześć).

 

WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:  

- złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres biura syndyka: Józef Dębiński, ul. Kościuszki 7-11 lok. 14, 83-200 Starogard Gdański,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2023 r. (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka, a nie data jej nadania),

- uiszczenie wadium w wysokości (1/10 ceny wywoławczej)  na rachunek bankowy masy upadłości nr 05 1090 2620 0000 0001 5031 4970 (decydująca jest data uznania na rachunku masy upadłości). Pisemna oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer telefonu), wskazanie opisanej wyżej nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskazanie oferowanej ceny oraz sygnatury GD1G/GUp-s/266/2022, podpis oferenta. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium na rachunek bankowy masy upadłości.

2. Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 6 czerwca 2023 r. na godz. 13:00.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka.

3. Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. Wadium wpłacone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie.

4. Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej.

5. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości.

6. Z operatem szacunkowym oraz regulaminem można zapoznać się w biurze syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. 602 316 101).

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Klasztorna
Kod i miasto:
Kościerzyna
Województwo:
pomorskie
koscierzyna
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna