szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Działka  nr 145/2 (sposób korzystania: grunty orne) o pow. użytkowej 1,8423 ha

Data:
2023-10-05 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
95 250,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 479 dalej u.p.e.a. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

05 października 2023r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim,

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej:

położonej: w miejscowości Huta Dolna, gmina Przywidz, powiat gdański, województwo pomorskie,

stanowiącą: działkę nr 145/2 (sposób korzystania: grunty orne) o pow. użytkowej 1,8423 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00257426/1. W dziale III ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe polegające na służebności gruntowej przejazdu i przechodu na rzecz Zakładów  Energetycznych Okręgu Nadmorskiego w Gdańsku. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni gruntowej.

Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów symbolem: RIVa- grunty orne (powierzchnia 0.6979 hektara), RIVb – grunty orne (powierzchnia 0.5417 hektara), RV – grunty orne (powierzchnia 0.2421 hektara),  ŁV – łąki trwałe (łączna powierzchnia 0.1993 hektara), PsIV – pastwiska trwałe (powierzchnia 0.0123 hektara), N- nieużytki (łączna powierzchnia 0.1490).

Wartość rynkowa nieruchomości została oszacowana na kwotę 127 000,00 zł.

Cena wywołania równa jest 75% wartości oszacowania i wynosi 95 250,00 zł.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest kwotę 12 700,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, w dniu przeprowadzania licytacji w godz. 09:00-10:30.

Wadium można wpłacić także na rachunek bankowy organu egzekucyjnego:

NBP O/Gdańsk nr 40 1010 1140 0200 8213 9120 0000

z dopiskiem „wadium, imię i nazwisko licytanta, nr księgi wieczystej”.

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja.  

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, z pracownikiem tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w pokoju 8, w godzinach od 8:00 do 14:30 (tel. 58 773 71 13). 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2022r. poz. 461) nabycie nieruchomości rolnej, jako następujące w wyniku orzeczenia organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, uprawnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa, do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Huta Dolna
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna