szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Nazwa:

Prawo własności nieruchomości lokalowej

Data:
2023-11-30 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83, 90-436
Cena wywoławcza
223 875,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, na podstawie art. 110w o § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 2070 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 11:00,

w siedzibie Urzędu przy ulicy Spółdzielczej 3 w pokoju nr 307 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej prawo własności nieruchomości lokalowej oznaczonej nr 25 o powierzchni użytkowej 62,80 m2 położonej w budynku wielorodzinnym na terenie miasta Sieradz przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 8, województwo łódzkie, powiat sieradzki, obręb 15 miasta Sieradz na działce nr 5373/128 o powierzchni 2386 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, prawo własności działki gruntu). Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej prowadzona jest Księga Wieczysta nr SR1S/00060216/9 przez Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 298.500,00 zł. Cena wywołania wynosi 75% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 223.875,00 zł. Zobowiązany: Państwo Bożena i Lubomir Zahorčák. Licytant przystępujący do licytacji, przed jej wywołaniem, składa wadium w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości tj. 29.850,00 zł. Wadium można złożyć w gotówce u wyznaczonego pracownika organu egzekucyjnego do godziny 10:00 w dniu licytacji albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub wpłacając na rachunek bankowy organu egzekucyjnego w NBP O/Łódź nr 21 1010 1371 0023 0713 9120 0000 z dopiskiem „wadium licytacja SR1S/00060216/9, imię i nazwisko wpłacającego". Przy wpłacie na rachunek bankowy, wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku organu najpóźniej w dniu 29.11.2023 roku. Powyższe jest warunkiem dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na rachunek bankowy organu egzekucyjnego. 14 dni przed dniem licytacji w dni robocze w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie pod numerem telefonu 438265684 będzie można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Sieradzu w godzinach 10:00-13:00 akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym wartości nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą stanowiły przeszkody w licytacji i przyznaniu nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności pod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu udziela dodatkowych informacji pod numerem telefonu 43 826 56 84 w godzinach 9:00-14:00

Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Sieradz
Województwo:
łódzkie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna