szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż miejsca postojowego

Data:
2023-12-08 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 604 583 131
Cena wywoławcza
34 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OGŁOSZENIE

 

  1. Syndyk masy upadłości Marzeny Szulc osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości upadłej mienia w postaci miejsca postojowego nr 5M w hali garażowej, jako udział wynoszący 100/35000 części w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej garaż podziemny przy ul. Pienistej 41A/41H w Łodzi, w obrębie P-33. Na w/w nieruchomość lokalową wpisaną do księgi wieczystej LD1M/00261330/3 składa się:

-lokal niemieszkalny (garaż) stanowiący odrębną nieruchomość, położony przy ul. Pienistej 41A/41H w Łodzi, w obrębie P-33; Lokal położony jest na kondygnacji podziemnej. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 11206,97 m2;

-udział 1120697/3628776 w prawie własności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali;

-udział wynoszący 1120697/3628776 w prawie własności gruntu, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 30/4 o powierzchni 27.519 m2, w obrębie P-33.

Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej prowadzona jest  księga wieczysta LD1M/00183324/7.

  1. Cena wywoławcza wynosi 34.000 (słownie: trzydzieści cztery tysiące) złotych.
  2. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup w/w składnika majątkowego w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 8 grudnia 2023 roku na adres: Syndyk masy upadłości Marzeny Szulc  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ul. Andrzeja Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu miejsca postojowego nr 5M”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem.
  3. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej w/w nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości nr: 73 1090 2705 0000 0001 5481 2283.
  4. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 12.30.
  5. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
  6. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa  regulamin sporządzony przez syndyka w sprawie o sygn. akt LD1M/GUp-s/452/2023, wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Marzeny Szulc, 90-513 Łódź, ul. A. Struga nr 16, lok. 311.
  7. Przedmiot konkursu ofert można oglądać w terminie do 8 grudnia 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-58-31-31), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Pienista
Kod i miasto:
Łódź
Województwo:
łódzkie
1
2
3
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna