szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udziału w lokalu mieszkalnym

Data:
2024-02-15 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 503 406 604
Cena wywoławcza
98 350,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Sygn. akt XIV GUp 39/22

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Kariny Wnukowskiej

ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert

składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 79 przy ul. Rojnej 32 w Łodzi, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00287468/7, za cenę nie niższą niż

98.350,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

Pisemne oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć w zaklejonej kopercie z czytelną adnotacją

„XIV GUp 39/22 – oferta nabycia nieruchomości”

osobiście w Kancelarii Syndyka lub przesyłką pocztową na adres: Syndyk masy upadłości Mateusz Bąkowski, ul. Piotrkowska 21 lok. U17, 90-406 Łódź w terminie do dnia 15 lutego 2024 roku, godz. 12:00. Za datę wpływu oferty uznaje się datę jej doręczenia syndykowi.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej, tj. 9.835,00 zł. Wadium powinno być wpłacone na rachunek masy upadłości o numerze 65 1140 2004 0000 3502 8209 5512 z dopiskiem: „XVI GUp 39/22 - konkurs ofert” w terminie zakreślonym do dnia składania ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 15 lutego 2024 roku, godz. 15:00. Wyłącznym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaoferowana cena.

Operat szacunkowy Nieruchomości i Regulamin sprzedaży znajdują się do wglądu w Kancelarii Syndyka Mateusza Bąkowskiego, ul. Piotrkowska 21 lok. U17, 90-406 Łódź. Syndyk udziela szczegółowych informacji pod nr tel. 42 280 79 88 oraz e-mail: biuro@kancelariabakowski.pl. Spółdzielcze prawo do lokalu obciążone ustawowym prawem pierwokupu na rzecz współuprawnionego na podst. art. 17(2) ust 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do składania ofert.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Łódź
Województwo:
łódzkie
IMG_8762
IMG_8767
IMG_8768
IMG_8771
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna