szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Działka o pow. 1 369 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym

Data:
2024-03-20 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
181 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Data i miejsce:

20.03.2024 r. o godz. 11:00

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Ignacego Łukasiewicz 2, w pokoju nr 8, przeprowadzę licytację nieruchomości dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00358599/2.

 

Oznaczenie nieruchomości:

Działka nr 338/21 o powierzchni 1 369 m2, położona w miejscowości Koźliny, gm. Suchy Dąb, woj. pomorskie, pow. Gdański.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym wolnostojącym, konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w latach 70/80-tych XX wieku. Niewielka część budynku zaadaptowana została na biuro. Teren działki płaski, kształt korzystny. Uzbrojenie w sieci: brak (energia elektryczna poprowadzona z budynku mieszkalnego posadowionego na działce nr 338/15).

Na działkę składają się następujące użytki/klasy: PsV - 0,0145 ha, W-PsVI – 0,0162 ha, BR-RV –  0,1062 ha.

 

Oszacowana wartość nieruchomości:

Suma oszacowania licytowanej nieruchomości wynosi 242 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych), w tym:

- wartość rynkowa gruntu wynosi 119 000 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych),

- wartość rynkowa obiektów budowlanych wynosi 123 000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych). 

Cena wywoławcza:

Cena wywołania w I licytacji nieruchomości wynosi 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 181 500 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).

Wadium: 

24 200,00 zł proszę wpłacić na rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział w Gdańsku nr 40 1010 1140 0200 8213 9120 0000 z dopiskiem „wadium egzekucja z nieruchomości GD1G/00358599/2”.

Wadium uznam za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na naszym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Wadium może być złożone również w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji.

Zatrzymam wadium złożone przez licytanta, któremu udzielę przybicia.

Pozostałym licytantom zwrócę wadium.

 

Termin oglądania nieruchomości:

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w urzędzie skarbowym akta postępowania egzekucyjnego, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dodatkowe informacje:

  • Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
  • Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne (art. 110w § 3 pkt 7 i 8 u.p.e.a.).
  • Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Można ją wnieść w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o licytacji.
  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny,
  • telefonicznie – zadzwoń na numer telefonu: 58 773 71 13
  • elektronicznie – napisz na adres: zaneta.dera@mf.gov.pl

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Koźliny
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna