szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Conbelts S.A. w restrukturyzacji

Nazwa:

Zorganizowana część przedsiębiorstwa: działka z budynkiem walcowni, ruchomości

Data:
2024-07-02 15:00
Sprzedawca:
Conbelts S.A. w restrukturyzacji
ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom
tel. 32 348 70 21
Cena wywoławcza
14 623 595,50 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Ruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym CONBELTS S.A. w restrukturyzacji ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej

 

Przedmiotem przetargu ofertowego jest sprzedaż:

  1. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu, ul. Szyby Rycerskie 4, działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1538/21, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1Y/00004287/6, która powstała z podzielenia działki 1336/21, która była ujęta pod pozycją 27 w części „3. Nieruchomości i użytkowanie wieczyste” spisu inwentarza,
  2. prawo własności posadowionego na wyżej wymienionym gruncie budynku walcowni o powierzchni użytkowej 4.234 m2 który został ujęty pod pozycją 31 w części „3. Nieruchomości i użytkowanie wieczyste” spisu inwentarza a także pozostałych 12 budynków szczegółowo opisanych w regulaminie sprzedaży,
  3. ruchomości stanowiących  wyposażenie budynku walcowni, które zostały ujęte pod pozycją 381 oraz 382 w części „3. Nieruchomości i użytkowanie wieczyste” spisu inwentarza.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 14 623 595,50 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych  50/100) netto. W przypadkach przewidzianych prawem do podanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług.

 

Warunki przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 2 lipca 2024 r. do godz. 15:00 na adres CONBELTS S.A. w restrukturyzacji, 41-909 Bytom, ulica Szyby Rycerskie 4. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do sekretariatu Conbelts S.A. w restrukturyzacji.

2. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, w odniesieniu do której została złożona oferta, na rachunek bankowy CONBELTS S.A. w restrukturyzacji, prowadzony w Alior Bank S.A. numer konta  27 2490 0005 0000 4530 7325 5354. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

3. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg – ZORG  – CONBELTS”.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert przez wyznaczoną przez zarządcę komisję w składzie trzyosobowym.

5. Kryterium wyboru oferenta będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.

6. Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7. Informacje na temat przedmiotu przetargu oraz regulaminu przetargu  można uzyskać pod numerem telefonu: 608 453 608 lub 668 204 657

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Szyby Rycerskie
Kod i miasto:
Bytom
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna