szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności do zabudowanej nieruchomości

Data:
2024-07-04 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 693647930
Cena wywoławcza
33 862,50 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Adres do korespondencji: ul. Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

1/2 udziału w prawie własności do zabudowanej nieruchomości położonej w Czekarzewicach Pierwszych 112 gmina Tarłów, nr działki 2201, o pow. 0,14 ha objętej Księgę Wieczystą o nr KI1S/00081532/2 za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż 33 862,50 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium. Zainteresowani winni składać oferty korespondencyjnie do dnia 04.07.2024 roku na adres kancelarii syndyka (ul. Św. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce) w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy umieścić dopisek „Oferta na zakup nieruchomości sygn. akt V GUp 37/19" a także wskazać dane oferenta wraz z numerem telefonu. Za zachowanie terminu uznaje się wpływ korespondencyjny przesyłki na adres syndyka do dnia 04.07.2024  r. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium określonego w regulaminie przetargu do dnia 04.07.2024 (data uznania na rachunku bankowym syndyka).

Otwarcie ofert nastąpi 05.07.2024r.

W przypadku złożenia co najmniej dwóch takich samych najwyższych ofert za cenę nie niższą niż cena wywoławcza, Syndyk przeprowadza licytację ustną. Syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji ustnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od otwarcia ofert, o czym informuje oferentów e-mailowo lub listownie wskazując datę, miejsce i godzinę licytacji ustnej.

Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka.

Dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu, można uzyskać również pod nr telefonu 693-647-930 oraz e-mail: klucka@tlen.pl

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
świętokrzyskie
1
2
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna