szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Budynek garażowy w zabudowie szeregowej w Kościerzynie

Data:
2024-07-16 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 730 802 931
Cena wywoławcza
23 120,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pawła Szymańskiego, Doradca Restrukturyzacyjny Andrzej Pograniczny

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

  • prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 232/16 o powierzchni gruntu 0,0026 ha położoną w miejscowości Kościerzyna przy ul. Jeziornej wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie zabudowań, tj. budynku garażowego w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 26,00 m2, powierzchni użytkowej 22,80 m2. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr GD1E/00020048/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 23 120,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100 gr).

WARUNKI SPRZEDAŻY:

1)      Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

- złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres biura syndyka: Andrzej Pograniczny, ul. Kościuszki 7-11 lok. 14, 83-200 Starogard Gdański, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2024 r. (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka, a nie data jej nadania),

- uiszczenie wadium w wysokości (1/10 ceny wywoławczej) na rachunek bankowy masy upadłości nr 77 1090 2620 0000 0001 5441 6774. (decydująca jest data uznania na rachunku masy upadłości). Pisemna oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer telefonu), wskazanie opisanej wyżej nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskazanie oferowanej ceny oraz sygnatury GD1G/GUp-s/1179/2023 podpis oferenta. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium na rachunek bankowy masy upadłości.

2)      Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 16 lipca 2024 r. na godz. 9:00 w biurze syndyka ul. Kościuszki 7-11 lok. 14, 83-200 Starogard Gdański.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka.

3)      Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. Wadium wpłacone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie.

4)      Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej.

5)      Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości.

6)      Z operatem szacunkowym oraz regulaminem można zapoznać się w biurze syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. 730 802 931).

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Jeziorna
Kod i miasto:
Kościerzyna
Województwo:
pomorskie
1
2
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna