szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, budynkami gospodarczo-garażowymi i stodołą

Data:
2024-07-31 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 603 920 123
Cena wywoławcza
656 187,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Anety Wodzyńskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

ogłasza konkurs ofert w toku postępowania upadłościowego

prowadzonego pod sygnaturą akt LD1M/GU/404/2023.

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż udziału w 4/6 częściach: nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, budynkami gospodarczo-garażowymi i stodołą.

Budynek mieszkalny o pow. użytkowej 194 m2. Nieruchomość o charakterze gospodarstwa rolnego. ADRES: Sapy 28 gm. Domaniewice, obręb: Sapy. Numery ewidencyjne i powierzchnia działek:

116/10 pow. 6.700 m2, 212/10 pow. 11.800 m2, 215/10 pow. 10.800 m2, 234/10 pow. 14.600 m2, 238/10 pow. 14.000 m2, 305/10 pow. 4.863m2, 308/10 pow. 5.400 m2, 471/10 pow. 2.800 m2, 474/10 pow. 2200 m2, 499/10 pow. 12.900 m2, 502/10 pow. 13.300 m2, 557/10 pow. 300 m2, 57/10 pow. 10.200 m2, 571/10 pow. 1.000 m2 KSIĘGA WIECZYSTA: KW nr: LD1O/00012549/3

W dziale III wpisana służebność osobista i prawo dożywotniego użytkowania części działki gruntu nr 308 o obszarze 30 arów na rzecz małżonków Henryka i Krystyny Wodzyńskich, oraz dożywotnie użytkowanie parteru całego w domu mieszkalnym, w dziale IV wpisane hipoteki zgodnie z wpisem z KW.

Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości według wyceny Wn = 984.280,00 zł.

Wartość rynkowa zbywanego udziału 4/6 dzień wyceny Wn = 656.187,00 zł

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Regulaminem oraz wpłacenie wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej zbywanego udziału na rachunek bankowy upadłego nr

74 1090 2705 0000 0001 5511 7233.

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie z czytelnym podpisem na kopercie: „Oferta zakupu udziału w konkursie LD1M/GU/404/2023" na adres :

Biuro Syndyka Masy Upadłości Anety Wodzyńskiej, ul. Radwańska 4 A lok. 1, 90-453 Łódź

w terminie do 31 lipca 2024 roku do godz. 14:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Oferty powinny zawierać:

firmę i siedzibę /przy osobach fizycznych imię nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta;

proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia;

dowód wpłaty wadium;

oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i przyjęciu go bez zastrzeżeń;

oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę;

w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru;

uczestnikami konkursu ofert mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych uprawnione do nabycia nieruchomości rolnej.

- pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.

Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w Łodzi, ul. Radwańska 4A lokal nr 1, 90-453 Łódź, w dniu 2 sierpnia 2024 roku o godzinie 11:00. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka. Dalsze informacje na temat przedmiotu i regulaminu konkursu można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w godzinach od 9:00 do 14:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej syndyk.pawlak@gmail.com lub telefonicznie pod nr 603 920 123.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Sapy 28
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna