szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje Stellantis
Aukcje Noble Finance
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż wierzytelności

Data:
2024-07-24 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 663 50 55 50
Cena wywoławcza
9 900,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Inne
 
 

 

Syndyk masy upadłości Barbary Krysty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt BB1B/GUp-s/219/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci wierzytelności przysługującej upadłej od Jana Boruty w kwocie należności głównej 122 525,88 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć 88/100). Wierzytelność wynika z prawomocnego wyroku:

  • Sądu Rejonowego w Cieszynie II Wydział Karny z dnia 15.03.2022 r., sygn. akt I K 1801/21

 

za cenę wywoławczą nie niższą niż 9 900,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy dziewięćset).

 

Ogólne warunki sprzedaży:

1)      Oferty spełniające wszystkie wymagania regulaminu konkursu ofert na zakup wierzytelności składać należy w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Krzysztof Kubica – syndyk masy upadłości Barbary Krysta, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2024 r. z dopiskiem na kopercie „zakup wierzytelności”.

2)      Oferta powinna zawierać w szczególności oznaczenie składającego ofertę, przedmiot oferty oraz zaoferowaną cenę w kwocie brutto.

3)      Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu, odwołania konkursu bez podania przyczyny, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

4)      Informacja o przedmiocie sprzedaży, regulamin konkursu są dostępne na stronie www.restrukturyzacja-upadlosci.pl, więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 663 505 550 lub mailowo pod adresem: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl.

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna