strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Obiekt hotelowy „Huzar” w Helu
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-04
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Obiekt hotelowy „Huzar” w Helu
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie, przy ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków,

tel. (12) 618 40 10, www.hotelewam.pl

 

Ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie wyboru:

 

WYKONAWCY KOMPLEKSOWYCH PRAC BUDOWLANYCH

związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. – Etap 2 –

budynku Hotelu „Huzar” w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Przetargowymi, które są dostępne w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.hotelewam.pl (zakładka Aktualności). W sprawie wizji w Hotelu „Huzar” w Lublinie prosimy o kontakt z Dyrektorem Hotelu – tel. (81) 533 51 20.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na numer konta podany w Wymaganiach Przetargowych. Oferty będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (adres jak wyżej). Minimalny termin ważności oferty: 6 miesięcy.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 4.05.2016 r. do godz. 14:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przedmiot postępowania Hotel „Huzar” – dostosowanie do wymogów ppoż. 2 Etap nie otwierać przed 04.05.2016 r.”.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od daty składania ofert.

Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Ogłoszenia lub Warunków Przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Spadochroniarzy
Miasto: Lublin
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone