strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Zygmański
Lokal niemieszkalny o pow. 26,38 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny o pow. 26,38 m2
Cena wywoławcza: 30 600,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 380/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

27 kwietnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

przysługującego dłużnikom ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: 71-830 Szczecin, ul.  Zamknięta 14/3a,  wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom Nad Odrą” (adres spółdzielni: 71-833 Szczecin, ul. Nad Odrą 18), dla którego nie ma urządzonej księgi wieczystej.


Licytowany lokal mieszkalny położony jest na parterze w budynku jednopiętrowym z częściowo użytkowym poddaszem. Posiada powierzchnię użytkową: 26,38 m2. Składa się z pokoju (18,04 m2), kuchni (6,03 m2) i przedpokoju (2,31 m2). Kuchnia widna. W kuchni zamontowano kabinę prysznicową. Brak łazienki. Wc znajduje się poza lokalem. Funkcjonalność lokalu jest słabsza jak na taką powierzchnię. Do lokalu przypisane jest wc znajdujące się poza lokalem.

 

Suma oszacowania wynosi 40 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 52 1240 3927 1111 0010 4447 2349 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać dnia 14.04.2016 r. w godz. 9:30-10:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zamknięta
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone