strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Joanna Bułka Kancelaria Komornicza
Nieruchomość położona w Wilkowicach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-19
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość położona w Wilkowicach
Cena wywoławcza: 147 300,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3026/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1K/00222652/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Joanna Bułka na podstawie art. 10136 kpc w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Borowskiej 272 we Wrocławiu, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej: 55-020 Żórawina, numer działki 51/1, Wilkowice, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00222652/7.

Suma oszacowania wynosi 294 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 147 300,00 zł.

Zgodnie z przepisem art. 867(1) kpc w związku z art. 1013(6) kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski S.A. o numerze 24 1050 1575 1000 0090 3052 4616

lub wpłacić gotówką w kasie kancelarii. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się bezzwłocznie.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 12 kwietnia 2016 roku 10:30 do 11:00, zaś w okresie dwóch tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (71) 773 22 28

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wilkowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone