strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu
Lokal mieszkalny o pow. 46,50 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-25
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 46,50 m2
Cena wywoławcza: 813 750,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 13/14
Opis:

OBWIESZC

ZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI

NIERUCHOMOŚCI

KW RA1R/00089205/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 kwietnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Struga 63, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

niewydzielonego udziału 1/2 części współwłasności lokalu mieszkalnego nr 88 o pow. 46,50 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, obejmujący udział 47/3754 części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz takiej samej części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta RA1R/00029366/6 stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do: (…), położonego: 26-600 Radom, ul. Kusocińskiego 2A, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00089205/8.

 

Suma oszacowania wynosi 52 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 200,00,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu (ul. Grzybowska 4/6) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kusocińskiego
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone