strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Wschód Bernadeta Brzóska
Działka o powierzchni 201 m2
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-10
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o powierzchni 201 m2
Cena wywoławcza: 440 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 444/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach - Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 maja 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Cedrowej 98, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach o nr KA1K/00028904/1. Nieruchomość stanowi działkę o nr geodezyjnym 15/36 o powierzchni 201 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. Powierzchnia budynku wynosi 159,9 m2. Nieruchomość jest własnością dłużnika:

Mariola Nowak, 40-162 Katowice, ul. Cedrowa 98.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 587 000,00 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy 0/100). Cena wywoławcza w niniejszej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 440 250,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt 0/100). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału dłużnika w nieruchomości, tj. kwotę 58 700,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset 0/100) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji na rachunku bankowym komornika nr  06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty.  Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Cedrowa
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone