strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Działki o powierzchni użytkowej 1 113,60 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-28
Godzina: 09:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o powierzchni użytkowej 1 113,60 m2
Cena wywoławcza: 547 245,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2214/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

NIERUCHOMOŚCI nr KW PO2A/00032229/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 kwietnia 2016 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy ul. Aleja 1 Maja 5a w sali nr 301, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurowo-socjalną o powierzchni użytkowej 1 113,60 m2, położona w miejscowości Sieraków przy ul. Bolesława Chrobrego, działka nr: - 1047/7 o powierzchni 2 872 m2, obręb 0003 Sieraków, ark. mapy 11. Teren częściowo gruntowy trawiasty, dojazdy do budynku utwardzone, ogrodzony betonowym płotem, z dwoma bramami wjazdowymi. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej - bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Uzbrojenie działki w przyłącza: kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika nieczystości, wodociągowa, centralnego ogrzewania z pieca miałowego, energii elektrycznej, telefoniczna. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako: „tereny przemysłowe”.

Prawo wieczystego użytkowania należącego do dłużnika: (…),

położonej: Sieraków, ul. Bolesława Chrobrego,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2A/00032229/0.

Suma oszacowania wynosi 729 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 547 245,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 72 966,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sieraków
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone