strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomość rolna na terenie gminy Komarów Osada
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-13
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość rolna na terenie gminy Komarów Osada
Cena wywoławcza: 1 238,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1580/13
Opis:
 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

13 maja 2016 roku godz.10.30

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej rolnej położonej na terenie gminy Komarów Osada w miejscowościach:
- Komarów Osada - działka nr 285/2 arkusz 1 o powierzchni 0,1700 ha,
- Śniatycze - działka nr 421/2 arkusz 3 o powierzchni 0,4800 ha,
- Krzywystok - działka nr 19 arkusz 1 o powierzchni 0,6800 ha.
Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00033301/2 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

- suma oszacowania działki nr 285/2 o powierzchni 0,17 ha – 1 651,00-zł
cena wywołania wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę – 1 238,25-zł
wysokość rękojmi - 165,10-zł
- suma oszacowania działki nr 421/2 o powierzchni 0,48 ha – 5 181,00-zł
cena wywołania wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę – 3 885,75-zł
wysokość rękojmi - 518,10-zł
- suma oszacowania działki nr 19 o powierzchni 0,68 ha – 17 713,00-zł
cena wywołania wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę – 13 284,75-zł
wysokość rękojmi – 1 771,30-zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 084-664-22-25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Komarów Osada, Śniatycze, Krzywystok
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone