strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1,2327 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-18
Godzina: 13:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1,2327 ha
Cena wywoławcza: 30 975,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 193/13
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Działki budowlane w Nowej Rudzie-Słupiec

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 326, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Nowej Rudzie, działki nr 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 42/1, 42/2, AM-9 o pow. łącznie 1,2327 ha - obręb 0008, 8 Słupiec, jednostka ewidencyjna Nowa Ruda - miasto, gmina Miasto Nowa Ruda, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie

Lp.

nr działki

powierzchnia działki (ha)

wartość oszacowania

cena

wywoławcza

Rękojmia

 

1

40/7

0,1874

63 150,00 zł

47 362,50 zł

6 315,00 zł

W tym udział ¼ w działce nr 40/3 - droga

2

40/6

0,1582

54 950,00 zł

41 212,50 zł

5 495,00 zł

3

40/5

0,1626

56 250,00 zł

42 187,50 zł

5 625,00 zł

4

40/4

0,1481

52 150,00 zł

39 112,50 zł

5 215,00 zł

5

42/2 i 42/1

0,3205 i 0,0607

75 700,00 zł

56 775,00 zł

7 570,00 zł

 

6

40/3 - droga

0,1952

42 200,00 zł

 

 

 

OPIS: Działki gruntu niezabudowane położone w gminie Nowa Ruda, około 2,3km od centrum Słupca. Dojazd do działek drogą asfaltową, ul. Zagórze. Kształt działek zbliżony do prostokąta. Warunki geotechniczne dobre - istnieje możliwość doprowadzenia przyłącza energetycznego i sieci wodociągowej. Przeznaczenie w MPZP - symbol „MP" , teren z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową.

Adres: Nowa Ruda, Słupiec, należącej do dłużnika: (…)

Nr KW SW2K/00003132/1

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania - zgodnie z tabelą. Działka nr 40/3 (o pow. 0,1952 ha) będzie sprzedawana we współudziale 1/4 z działkami 40/4, 40/5, 40/6, 40/7 jako droga.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowa Ruda
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone