strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki
Działki nr 62/8, 62/10 o łącznej powierzchni 0,1016 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-28
Godzina: 10:10:00
Przedmiot sprzedaży: Działki nr 62/8, 62/10 o łącznej powierzchni 0,1016 ha
Cena wywoławcza: 140 877,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 150/14
Opis:

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę  przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 kwietnia 2016 r. o godz. 10.10

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie w sali nr D-133 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości Więckowice gm. Zabierzów, dla której Zamiejscowy Wydział Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00058449/7, należącego do dłużniczki (…).

W skład nieruchomości wchodzą działki nr 62/8, 62/10 o łącznej powierzchni 0,1016 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

 

Udział w wysokości 1/2 cz. nieruchomości został oszacowany na kwotę 187 837,00 zł.

 

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 877,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  18 783,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 18 i 25 kwietnia 2016 r. w godzinach od 15 do 16, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Więckowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone