strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki
Garaż o powierzchni 12,42 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-21
Godzina: 11:45:00
Przedmiot sprzedaży: Garaż o powierzchni 12,42 m2
Cena wywoławcza: 17 699,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2800/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę  przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 kwietnia 2016 r. o godz. 11:45

 

w sali nr D-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Białoprądnickiej 32D, wpisanej w księdze wieczystej nr KR1P/00350807/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość obejmuje lokal niemieszkalny garaż nr 6 o powierzchni 12,42 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  26 549,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 17 699,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 2 654,90 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Białoprądnicka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone