strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Tomasz Chynek
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,7136 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-06
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,7136 ha
Cena wywoławcza: 132 066,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 420/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 maja 2016 r. o godz. 11:30

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, o pow. 0,7136 ha, działka nr 148/1, położona w miejscowości Borowa, gmina Długołęka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy o numerze KW WR1E/00042167/8.

 

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, działka nr 148/1 o pow. 0,7136 ha, w kształcie trapezu, położona jest w płaskim terenie. Na działce występują gleby o klasach bonitacyjnych RV i PsV; typy gleb: bielicowe i pseudobielicowe. Dostęp do działki możliwy z gruntowej drogi publicznej (działki 123) od strony zachodniej. Działka niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, porośnięta młodym drzewostanem – samosiejkami w wieku do 10 lat. Nad terenem działki przebiega linia średniego napięcia. Przeznaczenie nieruchomości w MPZG RP 1 - tereny gruntów rolnych Wg Studium UiKZP Gminy Długołęka, teren, na którym znajduje się działka jest w obszarze oznaczonym jako: MN 1 – tereny funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 198 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 132 066,67 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 19 810,00 zł).

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001

z podaniem sygn. akt sprawy KM 420/13.

Po ww. terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (71) 721 84 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Borowa
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone