strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych - Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych Sp. z o.o. w Działdowie
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-04
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych Sp. z o.o. w Działdowie
Cena wywoławcza: 4 203 803,50
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Działdowie ul. Lidzbarska 31 ogłasza sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie art. 316 ust. 1 w zw. z 320 PrUpadNapr. z uwzględnieniem prawa pierwokupu przysługującemu obecnie dzierżawcy.

 

1. W skład przedsiębiorstwa wchodzą składniki w postaci nieruchomości i ruchomości szczegółowo wymienione wraz z ich oszacowaniem w Regulaminie sprzedaży stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia określającym warunki uczestnictwa w sprzedaży znajdującym się na stronie internetowej www.syndykmalbork.prv.pl i www.dawro.pl, który również może być przesłany każdemu zainteresowanemu droga mailową po zgłoszeniu takiego wniosku na adres mailowy syndyka biuro-syndyka@wp.pl.

 

2. Jednym z warunków przystąpienia do rozpatrzenia ofert jest zaoferowanie ceny nie niższej niż

4 203 803,50 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzy tysiące osiemset trzy złote 50/100).

 

3. Oferta powinna ściśle odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie sprzedaży.

 

4. Oferty należy składać osobiście w Biurze syndyka: 82-200 Malbork, ul. Wojska Polskiego 14b lub za pośrednictwem poczty. Kopertę należy zaadresować zgodnie z § 5 pkt. 3 z dopiskiem na kopercie NIE OTWIERAĆ, w terminie do 4.05.2016 r. – decyduje data faktycznego wpływu do Biura syndyka.

 

5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem i jego przyjęciem do stosowania.

 

6. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod nr tel. (55) 272 19 56 w godz. od 9:00 do 12:00, po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość oględzin przedsiębiorstwa.

 

 Pobierz: Regulamin.doc

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Działdowo
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone