strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Tomasz Szalonka
Działki o łącznej pow. 2,9280 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-19
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 2,9280 ha
Cena wywoławcza: 35 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 607/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Szalonka (tel. (62) 591 74 03) ogłasza, że dnia

 

19 maja 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Sądowej 2 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…) obciążonej prawem służebności mieszkania i użytkowania na rzecz (…) o wartości 13 000,00 zł, stanowiącej: działki: 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/17, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10, 82/10; - powstałe z podziału działek nr 14 oraz 81 o łącznej pow. 2,9280 ha, 63-421 Przygodzice, Smardów, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 21855 (NKW: KZ1W/00021855/9).

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 975 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 731 400,00 zł.

W przypadku braku nabywcy na całość nieruchomości licytacji podlegają działki każda z osobna wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10, 14/9.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania każdej z działek. Poszczególne działki zostały oszacowane na kwotę:

Lp.

Przedmiot oszacowania

Wartość rynkowa

WR1

Działka nr 14/1 o powierzchni 1096 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

43 200,00 zł

WR2

Działka nr 14/2 o powierzchni 1073 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

42 300,00 zł

WR3

Działka nr 14/3 o powierzchni 1048 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

41 300,00 zł

WR 4

Działka nr 14/4 o powierzchni 1023 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

40 300,00 zł

WR5

Działka nr 14/5 o powierzchni 997 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

39 300,00 zł

WR6

Działka nr 14/6 o powierzchni 971 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

38 300,00 zł

WR7

Działka nr 14/7 o powierzchni 946 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

37 300,00 zł

WR8

Działka nr 14/8 o powierzchni 949 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

35 500,00 zł

WR9

Działka nr 14/10 o powierzchni 1111 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

41 300,00 zł

WR10

Działka nr 14/11 o powierzchni 1092 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

43 000,00 zł

WR11

Działka nr 14/12 o powierzchni 1068 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

42 100,00 zł

WR12

Działka nr 14/13 o powierzchni 1043 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

41 100,00 zł

WR13

Działka nr 14/14 o powierzchni 1018 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

40 100,00 zł

WR 14

Działka nr 14/15 o powierzchni 991 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

39 000,00 zł

WR15

Działka nr 14/16 o powierzchni 966 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

38 100,00 zł

WR16

Działka nr 14/17 o powierzchni 1236 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

43 700,00 zł

WR17

Działka nr 81/3 o powierzchni 1304 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

48 700,00 zł

WR18

Działka nr 81/4 o powierzchni 1218 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

53 100,00 zł

WR19

Działka nr 81/5 o powierzchni 1154 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

62 500,00 zł

WR20

Działka nr 81/7 o powierzchni 889 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

38 200,00 zł

WR21

Działka nr 81/8 o powierzchni 832 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

39 800,00 zł

WR22

Działka nr 81/9 o powierzchni 823 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

39 300,00 zł

WR23

Działka nr 81/10 o powierzchni 817 m2 wraz z udziałem 1/23 w działkach nr 81/6, 82/10 i 14/9

47 700,00 zł

RAZEM:

975 200,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 97 520,00 zł w przypadku licytacji całości nieruchomości, bądź 1/10 sumy oszacowania każdej z działek.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ALIOR Bank 24 2490 0005 0000 4510 9273 4240 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

mgr Tomasz Szalonka

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Smardów
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone