strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działka o pow. 34 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-17
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 34 m2
Cena wywoławcza: 19 725,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 722/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 maja 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr 121 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości - udział 1/6,

położonej w miejscowości Szczawnica, ul. Główna 8, gm. M. Szczawnica, powiat nowotarski, woj, małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00076211/9, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1232/3 o powierzchni 34 m2, stanowiącej własność dłużnika: (…).

Działka nr 1232/3 położona w centralnej strefie miasta, na przeciwko kolejki na Kotelnicę, bezpośrednio przylegająca do ul. Głównej. Uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację podłączoną do sieci miejskiej, w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka zabudowana częścią budynku mieszkalno-użytkowego (część dawnego pensjonatu "Willa Temida"). Budynek mieszkalno-użytkowy o powierzchni zabudowy 34 m2, w zwartej zabudowie ulicznej, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Na parterze sala sprzedażna punktu aptecznego, na piętrze pokój biurowy. Na poddaszu strych nieużytkowy.

Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczawnica - uchwalonego Uchwałą Rady Miasta nr XVII/100/2004 z 26.07.2004 r. i ogłoszoną w Dz.U. woj. małopolskiego nr 284 poz. 3146 - teren nieruchomości znajduje się w obszarze oznaczonym w MPZP symbolem „A” - MU2 tereny mieszkalno-usługowe, centra usług handlowych. Zabudowana działka nr 1232/3 znajduje się w Szczawnicy przy ul. Głównej 8, wśród licznej zabudowy budynkami pensjonatowymi, mieszkalnymi i usługowymi - została wyceniona zgodnie z jej obecnym zagospodarowaniem - jako grunt zabudowany budynkiem wielofunkcyjnym (mieszkalno-pensjonatowo-usługowym).

 

Udział w wysokości 1/6 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 26 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 19 725,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 2 630,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania udziału w wysokości 1/6 części nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

 

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Udział w wysokości 1/6 części nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 586/15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie udziału w wysokości 1/6 części nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Główna
Miasto: Szczawnica
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone