strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Działki w Pobiedniku Małym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-10
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Pobiedniku Małym
Cena wywoławcza: 315,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1147/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 maja 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali C-107 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- działek o nr.: 516, 396/2, 468/2, 515, 395/2, 483 położonych w miejscowości Pobiednik Mały, gm. Igołomia Wawrzeńczyce i objętych KW KR1H/00035852/8.  

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (…).

(Księgę wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28).

 

Nieruchomość położona w miejscowości Pobiednik Mały i oznaczona jako: działka nr 516 objęta KW KR1H/00035852/8 oszacowana jest na kwotę: 384,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 288,00 zł.

 

Nieruchomość położona w miejscowości Pobiednik Mały i oznaczona jako: działka nr 396/2 objęta KW KR1H/00035852/8 oszacowana jest na kwotę: 12 199,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 9 149,25 zł.

 

Nieruchomość położona w miejscowości Pobiednik Mały i oznaczona jako: działka nr 468/2 objęta KW KR1H/00035852/8 oszacowana jest na kwotę: 9 482,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 7 111,50 zł.

 

Nieruchomość położona w miejscowości Pobiednik Mały i oznaczona jako: działka nr 515 objęta KW KR1H/00035852/8 oszacowana jest na kwotę: 11 512,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 8 634,00 zł.

 

Nieruchomość położona w miejscowości Pobiednik Mały i oznaczona jako: działka nr 395/2 objęta KW KR1H/00035852/8 oszacowana jest na kwotę: 421,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 315,75 zł.

 

Nieruchomość położona w miejscowości Pobiednik Mały i oznaczona jako: działka nr 483 objęta KW KR1H/00035852/8 oszacowana jest na kwotę: 151 800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 113 850,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.

- przy licytacji działki nr 516 - kwotę: 38,40 zł,

- przy licytacji działki nr 396/2 - kwotę: 1 219,90 zł,

- przy licytacji działki nr 468/2 - kwotę: 948,20 zł,

- przy licytacji działki nr 515 - kwotę: 1 151,20 zł,

- przy licytacji działki nr 395/2 - kwotę: 42,10 zł,

- przy licytacji działki nr 483 - kwotę: 15 180,00 zł,

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KMP 51/95” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie - ul. Nowohucka 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pobiednik Mały
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone