strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jarocinie Tomasz Wejman
Nieruchomość lokalowa o pow. 47,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-11
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa o pow. 47,70 m2
Cena wywoławcza: 90 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 746/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Tomasz Wejman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 maja 2016 r. o godz. 11:00

 

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 6, 63-200 Jarocin, sala 109, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…),

położonego na osiedlu: Konstytucji 3 Maja 1/38, 63-200 Jarocin, dla którego Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarocinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00031582/6.

 

Sprzedaż licytacyjna obejmuje: prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 47,70 m2, składającego się z trzech pokoi, przedpokoju, łazienki, kuchni oraz wc, usytuowanego na trzecim piętrze w budynku mieszkalnym pięciokondygnacyjnym. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,70 m2. Pełne uzbrojenie w media.

Z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 5340/2289550 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zapisanej w księdze wieczystej KZ1J/00029698/5, stanowiącej własność Gminy Jarocin.

 

Suma oszacowania wynosi 120 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 56 1020 2212 0000 5402 0301 5625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Konstytucji 3 Maja
Miasto: Jarocin
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone