strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń
Lokal mieszkalny w Chrzanowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-19
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Chrzanowie
Cena wywoławcza: 19 740,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2713/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 maja 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, w sali nr 03, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Chrzanowie przy ul. Kolonia Rospontowa 6/12, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00058395/8.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego działek 837/16 o pow. 654 m2 i 260 o pow. 220 m2 wynoszący 60/1000.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 26 321,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 19 740,75 zł.

Rękojmia: 2 632,10 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA O. Chrzanów,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649) od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kolonia Rospontowa
Miasto: Chrzanów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone