strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-20
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Cena wywoławcza: 26 625,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 829/15 i inne
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. przepisu art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

20 maja 2016 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XI odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 2, położonej w miejscowości Ozorków, ul. Lotnicza 8a, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00101493/8, stanowiącej własność dłużnika:

(…)

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 35 500,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 26 625,00 zł   (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 3 550,00 (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr 86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II Nr 3 (sygn. akt KM 829/15 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 1200/15).

UWAGA

1. Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

2. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wie

czystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lotnicza
Miasto: Ozorków
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone