strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Syndyk masy upadłości Grażyny Walczak Wojciech Tatarek
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 52,97 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-05
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 52,97 m2
Cena wywoławcza: 176 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości Grażyny Walczak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej reki w drodze konkursu ofert lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości.

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 30 o powierzchni 52,97 m2, położonego w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 33, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą Nr LD1M/00175965/3 za cenę wywoławczą 176 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

 

Pisemne oferty należy składać w języku polskim w Biurze Syndyka, Łódź, ul. Grunwaldzka 33 (godz. 9:00-12:00), bądź na adres - Syndyk Wojciech Tatarek, ul. Grunwaldzka 33, 91-337 Łódź, w zaklejonej przesyłce z dopiskiem „Konkurs ofert” w terminie do dnia 4.05.2016 r.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 5.05.2016 r., o godz. 11:00 w Biurze Syndyka.

Do oferty zakupu należy dołączyć dowód wpłaty wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości

Nr 21 1020 3408 0000 4802 0372 6254.

Szczegółowe warunki konkursu określa Regulamin konkursu ofert znajdujący się w biurze Syndyka.

Lokal będący przedmiotem sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem daty i godziny pod nr tel.: 509 781 912.

Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, prawo uznania, że konkurs nie został rozstrzygnięty bez podawania przyczyny oraz prawo unieważnienia całego konkursu bez podania przyczyny. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Maratońska
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone