strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Nowym Sączu Jakub Jeż
Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,86 ha – udział 1/2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-03
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,86 ha – udział 1/2
Cena wywoławcza: 35 334,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1910/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

3 czerwca 2016 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3, sala nr 105, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności udziału w 1/2 części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 535/3 o pow. 0,86 ha, położonej w miejscowości Łabowa, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą nr NS1S/00102596/2,

stanowiącej własność dłużnika: (...)

 

Wartość szacunkowa 1/2 części nieruchomości: 53 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 35 334,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 5 300,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Deutsche Bank PBC SA 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (18) 444 22 88

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łabowa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone