strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Sprzedaż nieruchomości, gm. Komarów Osada
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-13
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości, gm. Komarów Osada
Cena wywoławcza: 4 053,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1581/13
Opis:
 

 

KM 1581/13

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 maja 2016 r. godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej budowlano-rolno-leśnej położonej na terenie gminy Komarów Osada w miejscowościach:
Ruszczyzna – działka numer: 523 o powierzchni 0,9300 ha, Komarów Osada - działka numer: 55 o powierzchni 1,2000 ha, Krzywystok – działki numer: 126, 298 o powierzchni 3,9000 ha, Kolonia Księżostany – działki numer: 530, 531 o powierzchni 0,9500 ha.

Południowa część działki nr 126 o powierzchni 0,8300 ha stanowi tereny siedliskowe i zabudowana jest murowanym dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarskimi oraz innymi elementami zagospodarowania terenu, północna część działki o powierzchni 2,9500 ha uprawiana jest rolniczo jako pole orne. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00030173/4 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

Suma oszacowania działki nr 523 o powierzchni 0,93 ha 10 274,00 zł, cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 7 705,50 zł, wysokość rękojmi 1 027,40 zł.

Suma oszacowania działki nr 55 o powierzchni 1,20 ha 13 954,00 zł, cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 10 465,50 zł, wysokość rękojmi 1 395,40 zł.

Suma oszacowania działki nr 126 o powierzchni 3,78 ha pomniejszona o służebność osobistą 661 432,00 zł, cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 496 074,00 zł, wysokość rękojmi 66 143,20 zł.

Suma oszacowania działki nr 298 o powierzchni 0,12 ha 1 747,00 zł, cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 1 310,25 zł, wysokość rękojmi 174,70 zł.

Suma oszacowania działki nr 530 o powierzchni 0,18 ha 5 405,00 zł, cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 4 053,75 zł, wysokość rękojmi 540,50 zł.

Suma oszacowania działki nr 531 o powierzchni 0,77 ha 19 198,00 zł, cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 14 398,50 zł, wysokość rękojmi 1 919,80 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ruszczyzna, Kolonia Księżostany, Komarów Osada, Krzywystok
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone