strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Krakowie
Nieruchomości – Urząd Skarbowy w Wieliczce
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-14
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości – Urząd Skarbowy w Wieliczce
Cena wywoławcza: 5 878,13
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 czerwca 2016 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieliczce przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 110, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA PUBLICZNA

ułamkowej części nieruchomości (wielkość udziału 1/2)

 

należącej do zobowiązanego (…),

położonej w miejscowości Nieznanowice, gmina Gdów,

stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną, która składa się z działki ewidencyjnej nr 160/2 o powierzchni 0,1900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą KW KR2Y/00020157/9.

 

Suma oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 7 837,50 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 878,13 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 784,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce. Wadium można także wpłacić na konto: 96 1010 1270 0004 9113 9120 0000.

 

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Zgodnie z art. 110w § 3 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podaje wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 10:00-12:00, można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce, 32-020 Wieliczka ul. Zamkowa 2, pokój nr 110, akta postępowania egzekucyjnego.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nieznanowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone