strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działki 585/2 o pow. 564 m2 i nr 586/2 o pow. 19 436 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-08
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki 585/2 o pow. 564 m2 i nr 586/2 o pow. 19 436 m2
Cena wywoławcza: 1 026 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1706/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 czerwca 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mikołowie sala nr 43 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek geodezyjnych nr 585/2 o pow. 564 m2 i nr 586/2 o pow. 19 436 m2, o kształcie łącznym zbliżonym do trapezu, stanowiącej własność dłużników w udziale po 1/2. Nieruchomość położona jest
w miejscowości Orzesze-Woszczyce u zbiegu ulicy Towarowej z Centralną (droga krajowa nr 81) i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. do ulicy Towarowej.

Dla nieruchomości w Wydziale Ksiąg wieczystych Sadu Rejonowego w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta nr KA1M/00056841/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 540.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 026 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 154 000,00 zł.

 

Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika
nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314 ING Bank Śląski SA O. Mikołów przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale
I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn. I Co 2001/14.

Obwieszczenie o licytacji wraz ze zdjęciami nieruchomości zostaną opublikowane na stronie internetowej tut. kancelarii pod adresem: http://www.komornik-sądowy.pl oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji
w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Osoby prawne powinny przedłożyć stosowne dokumenty do zakupu nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Towarowa, Centralna
Miasto: Orzesze-Woszczyce
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone