strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Zygmański
Lokal mieszkalny o pow. 87,20 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-31
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 87,20 m2
Cena wywoławcza: 118 425,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 429/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW SZ2S/00022069/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

 

31 maja 2016 r. o godz. 11:00

 

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę

przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- udziału 1/2 części w odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Mierzynie przy ul. Grafitowej 35/5, dla którego SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi KW o numerze SZ2S/00022069/0 wraz z udziałem 9/1000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr 4178;

- udziału 1/2 części w odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Mierzynie przy ul. Grafitowej 35/5, dla którego SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi KW o numerze SZ2S/00022069/0 wraz z udziałem 9/1000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr 4178.

Ww. lokal mieszkalny położony jest na poddaszu użytkowym w budynku wielorodzinnym
2-kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Składa się z: pokoju z aneksem kuchennym na I kondygnacji, łazienki z wc na I kondygnacji, przedpokoju na I kondygnacji, pokoju na II kondygnacji oraz komórki lokatorskiej nr 5. Lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 87,20 m2, natomiast łącznie z komórką lokatorską 98,00 m2.

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego do dłużnika I wynosi 157 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 790,00 zł.

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego do dłużnika II wynosi 157 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 790,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie
52 1240 3927 1111 0010 4447 2349

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać dnia 19.05.2016 r. w godz. 9:30-10:00 oraz przeglądać
w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grafitowa
Miasto: Mierzyn
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone