szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Skarbowa we Wrocławiu

Nazwa:

Lokal mieszkalny w Świdnicy

Data:
2024-05-21 10:00
Sprzedawca:
Izba Skarbowa we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24,26, 53-333 Wrocław
tel. 71 365 24 00
Cena wywoławcza
287 250,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Obwieszczenie o licytacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy, działając na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że 21 maja 2024 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Skarbowym w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3, pok. 113 odbędzie się I publiczna licytacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku posadowionym pod adresem Komorów 42b, objętym księgą wieczystą nr SW1S/00066698/5. Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 383.000,00 zł. Cena wywoławcza jest równa 75 % oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 287.250,00 zł. Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 38.300,00 zł. Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Wadium należy złożyć poprzez wpłatę na rachunek depozytowy Urzędu Skarbowego w Świdnicy nr 17 1010 1674 0054 2513 9120 0000, podając w opisie „licytacja lokalu, Komorów 42b”. Przed rozpoczęciem licytacji przelew musi być uznany na rachunku bankowym organu egzekucyjnego.

Nieruchomość powyższą będzie można oglądać w ciągu 14 dni przed dniem licytacji w godzinach 10.00-14.00 (po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Egzekucji Administracyjnej). W tym samym czasie w Urzędzie Skarbowym w Świdnicy, pok. 103, będzie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej a 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje uczestnikom postępowania wymienionym w art. 110 b powołanej wyżej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, prawo wniesienia skargi w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o licytacji.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Świdnica 
Województwo:
dolnośląskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna