strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Grudziądzu Alicja Sokołowska Kancelaria Komornicza w Grudziądzu
Lokal mieszkalny o pow. 51,87 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-03
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 51,87 m2
Cena wywoławcza: 103 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2679/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW TO1U/00037002/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 czerwca 2016 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 10

w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

 

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kościuszki 34/1 stanowiącej lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 51,87 m2,  na którą  składają się: przedpokój, kuchnia z jadalnią, łazienka oraz dwa pokoje. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 2,50 m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 5437/323597 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

          Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 138 000,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 500,00 zł.

          Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj., 13 800,00 zł.

 

 Wpłaty rękojmi należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym  przetarg na rachunek bankowy komornika w:

 

 Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu Nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.

 

Informacji zasięgać można w Kancelarii Komornika ul. Murowa 59/1, 86-300 Grudziądz tel. (56) 46 263 46 | 723 257 723, (www.sokolowska.komornik.pl).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie zaś akta sprawy egzekucyjnej przeglądać można w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Murowej 59/1 w Grudziądzu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.     

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone