strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Paulina Podgórska-Pawełka Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Nieruchomość lokalowa - garaż
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-08
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa - garaż
Cena wywoławcza: 26 625,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2603/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW

WR1K/00271827/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paulina Podgórska-Pawełka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

8 czerwca 2016 r. o godz. 9:00

 

w   budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 234, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej, niemieszkalnej, garażu należącego do dłużnika: (..), położonego: 50-082 Wrocław, ul. Nowa 2A/5G, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00271827/3.

Suma oszacowania wynosi 35 500,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 625,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3.550,00 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie Kancelarii Komornika mieszczącej się we Wrocławiu ul. Plac Solny 16 (budynek Starej Giełdy) czynnej w dniach pn., śr., czw.
w godzinach
8:00-16:00, wt. w godzinach 8:00-17:00, pt. od 8:00-15:00 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 13 1020 5226 0000 6502 0371 0431 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc
w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Komornikiem oraz przeglądać akta egzekucyjne do dnia
1.06.2016 r. w Kancelarii Komornika, od 2.06.2016 r. w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia Wydziału I Cywilnego przy ul. Podwale 30 we Wrocławiu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornika pod numerem tel. (71) 337 54 54

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nowa
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone