strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Lokal mieszkalny o pow. 38,21 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-22
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 38,21 m2
Cena wywoławcza: 54 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 337/11
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

ICo 425/14

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 czerwca 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31
w sali nr 58, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

należącego do dłużnika: (…).

Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Brzegu przy ul. Majora Sucharskiego  7/8.  Lokal składa się z dwóch małych pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego p. u. 38,21 m2. Właściciel  lokalu mieszkalnego nr 8 posiada również prawo do korzystania z piwnicy o powierzchni 3,34 m2 wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu, dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta.  

Suma oszacowania wynosi 73 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     54 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 300,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie
z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00  do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej
w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Majora Sucharskiego
Miasto: Brzeg
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone