strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Miechowie Sławomir Pycia Kancelaria Komornicza w Miechowie
Działki o pow. 64 a 80 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-19
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 64 a 80 m2
Cena wywoławcza: 4 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miechowie Sławomir Pycia Kancelaria Komornicza
w Miechowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 maja 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Miechowie w I Wydziale Cywilnym Miechowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Gołcza, stanowiącej własność dłużnika: (…), na które składają się:

-       działka nr 352/1 o pow. 0 ha 64 a 80 m2 – cena oszacowania 6 000,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 4 500,00 zł,

-       działka nr 352/2 o pow. 0 ha 64 a 80 m2 – cena oszacowania 7 000,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 5 250,00 zł,

objęte księgą wieczystą nr KR1M/00052875/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie
IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gołcza
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone