strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora
Nieruchomość niezabudowana o pow. 1 000 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-02
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość niezabudowana o pow. 1 000 m2
Cena wywoławcza: 36 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1879/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

 

2 czerwca 2016 r. o godzinie 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału dłużnika (…) w wysokości 1/2 w nieruchomości (działka numer 73/23, arkusz mapy 1, obręb 0013 Lutynia) położonej w miejscowości Lutynia, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00022605/8.

Nieruchomość jest niezabudowana, składa się z jednej działki budowlanej, według ewidencji gruntów położona jest przy ul. Wróblowickiej 24, w rzeczywistości przy ulicy Wietrznej w Lutyni. Sąsiaduje z gruntami zabudowanymi domami jednorodzinnymi oraz gruntami niezabudowanymi. Ma kształt prostokąta, położona jest w terenie płaskim, równinnym. W ewidencji gruntów ma powierzchnię 1 000 m2, w klasyfikacji geodezyjnej stanowi grunty orne RIIIa. Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz energetyczną. Nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Suma oszacowania wynosi 54 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 400,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w

PKO BP S.A. o numerze: 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (71) 396 67 29

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wietrzna
Miasto: Lutynia
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone