strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomości rolne niezabudowane i lokal mieszkalny
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-06
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości rolne niezabudowane i lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 18 711,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1824/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

6 czerwca 2016 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

pierwsza licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie 0004 Mielnik oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 4997 o powierzchni 1,36 ha, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00027296/2.

Suma oszacowania wynosi 33 026,00 zł,

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 769,50 zł, rękojmia 3 302,60 zł;

 

godz. 10:30

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w miejscowości Kleszczele, ul. Akacjowa 3/2 o powierzchni 46,72 m2 oraz związany z lokalem udział w wysokości 262/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą nr KW BI2P/00013677/9.

Suma oszacowania wynosi 24 948,00 zł,

cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 711,00 zł, rękojmia 2 494,80 zł.

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika

Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mielnik; Kleszczele
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone