strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska
Sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej o pow. 0,0373 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-21
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej o pow. 0,0373 ha
Cena wywoławcza: 294 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2250/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI SZ2S/00000282/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

21 czerwca 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, obszar 0,0373 ha, nr działki 93/9 położonej przy ul. Weleckiej nr 15, miejscowość Mierzyn, gmina Dobra dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00000282/9, stanowiący własność (…).

Uwaga: budynek mieszkalny nie jest ujawniony w Księgach Wieczystych, ale jest naniesiony w wypisie z rejestru gruntów.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 442 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych), w tym wartość budynków (mieszkalnego
i gospodarczego) wynosi: 381 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), wartość działki wynosi: 61 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 294 666,67 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100 gr), w tym wartość budynków (mieszkalnego i gospodarczego) wynosi:
254 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), wartość działki wynosi: 40 666,67 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100 gr).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej (1/10) sumy oszacowania nieruchomości, to jest: 44 200,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych). Rękojmię w gotówce można wpłacać do dnia licytacji do godz. 10:00 w siedzibie Komornika. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Informacje także na: www.komornik5.szczecin.pl.

 

Warunki licytacji zgodnie z treścią przepisu art. 972 Kpc i następne (zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed dniem 03 maja 2012 r.).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Welecka
Miasto: Mierzyn
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone