strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Edyta Pełnikowska
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 135,10 m2w miejscowości Mierzyn
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-21
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 135,10 m2w miejscowości Mierzyn
Cena wywoławcza: 418 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2627/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Edyta Pełnikowska zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

21 czerwca 2016 r. o godz. 12:00

 

w IX Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie sala nr  136 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (budynek jednorodzinny, 1,5-kondygnacyjny o pow. użytkowej 135,10 m2) nr 1 położony w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra przy ul. Nasiennej 23, wraz z udziałem 53/100 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu (działka gruntu o pow. 800 m2). Dla lokalu XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00035615/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 558 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 418 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.  55 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 20.06.2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Szczecinie przy ul. Struga 78 pok. 501 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika –

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie:

71 1240 3927 1111 0010 4548 9537

(wymagane potwierdzenie przelewu).

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nasienna
Miasto: Mierzyn
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone