strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Działka o pow. 0,4339 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-13
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,4339 ha
Cena wywoławcza: 162 691,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 21/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 875 kpc, że w dniu

 

13 czerwca 2016 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej – niezabudowanej – działka niezabudowana nr 83 o pow. 0,4339 ha, położonej w miejscowości Niepołomice, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce ZWKW Niepołomice nr KR2I/00000760/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 325 382,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 162 691,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Rękojmią można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działka płaska o foremnym  prostokątnym kształcie z dojazdem drogą gminną utwardzoną dalej polną.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Niepołomice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone